Rutiner för GDPR

Från och med den 25:e maj 2018 träder en ny personuppgiftlag ikraft i Sverige. Den nya lagen ställer stora krav på dig som företagare när det gäller säkerhet och spårbarhet kring personuppgifter. Det kan bli mycket kostsamt att inte agera, eftersom lagen indikerar vitesbelopp på upp till 4% av din omsättning.

För att leva upp till lagen krävs en översyn av företagets rutiner kring datainsamling. Det här är ett tidsödande jobb som tar stora resurser i anspråk. För att hjälpa dig med ett minimum av insats, har vi jobbat fram en metod för att snabbt kartlägga och dokumentera det som krävs för att uppfylla lagkraven.

Kontakta oss på 0370-165 00 för en förutsättningslös diskussion kring hur vi kan hjälpa dig.